Kurs ESP8266 & MicroPython #4: Wejścia cyfrowe i analogowe