Kurs ESP8266 & MicroPython #7: JSON-y i stacja pogodowa z użyciem SSD1306 i DHT11