Kurs ESP8266 & MicroPython #6: Prosty serwer WWW i termometr DS18B20